Treniruočių kainos

Mėnesinis mokestis

 

60 €

 

 1 mėnesis

Semestro mokestis

 

290 €

 

 5 mėnesiai

 
 

20 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais

MetŲ mokestiS

 

550 €

 

10 mėnesių

Lankymo stabdymo galimybė** 

 
 

30 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais

Mėnesinis mokestis PLIUS

80 €

 

1 mėnesis

Akademijos inventorius* 

Semestro mokestis PLIUS

390 €

 

5 mėnesiai

Akademijos inventorius* 

 
 

20 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais

MetŲ mokestis PLIUS

750 €

 

10 mėnesių

Akademijos inventorius*

Lankymo stabdymo galimybė** 

40 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais


Šeimos nariams taikoma 10 proc. nuolaida.

Lankiusiems 1 sezoną (10 mėn.), taikoma 10 proc. lojalumo nuolaida.

Nuolaidos nesisumuoja.

Metų mokestis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

*inventorių sudaro: kaukė ir trijų dalių apranga. Naujo inventoriaus kaina (allstar.de) – 260 EUR.

Fechtavimo akademija GALI nupirkti asmeninį fechtuotojo tvarkingą ir tinkamą naudoti inventorių už pusę mokėtos kainos. Pvz., naujo inventoriaus rinkinio kaina 260 Eur, po kurio laiko fechtuotojas nebelanko fechtavimo ir nusprendžia parduoti inventorių, tai gauna už jį 130 Eur. Turėti savo asmeninį inventorių naudinga.

** sustabdant lankymą grąžinama pusė nepanaudotos sumos. PVZ – metų mokestis 550 eur sumokamas 2023 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2024 m. birželio mėn. 30 d. (10 mėnesių), tačiau nuo 2024 m sausio mėn. (dar likę 6 mėn.) nusprendžiama netęsti veiklos, tai grąžinama suma yra 550/10*6/2= 165 eur.  

Į akademiją yra kviečiami visi norintys susipažinti su fechtavimo sportu ir ugdyti čempionišką charakterį