Treniruočių kainos

Mėnesinis mokestis

 

40 €

 

 1 mėnesis

Semestro mokestis

 

185 €

 

 5 mėnesiai

 
 

20 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais

MetŲ mokestiS

 

360 €

 

10 mėnesių

Lankymo stabdymo galimybė** 

 
 

30 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais

Mėnesinis mokestis PLIUS

60 €

 

1 mėnesis

Akademijos inventorius* 

Semestro mokestis PLIUS

275 €

 

5 mėnesiai

Akademijos inventorius* 

 
 

20 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais

MetŲ mokestis PLIUS

500 €

 

10 mėnesių

Akademijos inventorius*

Lankymo stabdymo galimybė** 

40 proc. nuolaida vienakartiniam apsilankymui su draugais


Šeimos nariams taikoma 10 proc. nuolaida.

Metų mokestis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 31 d.

*inventorių sudaro: kaukė ir trijų dalių apranga. Naujo inventoriaus kaina (allstar.de) – 214 EUR.

Fechtavimo akademija įsipareigoja nupirkti asmeninį fechtuotojo tvarkingą ir tinkamą naudoti inventorių už pusę mokėtos kainos. Pvz., naujo inventoriaus rinkinio kaina 214 Eur, po kurio laiko fechtuotojas nebelanko fechtavimo ir nusprendžia parduoti inventorių, tai gauna už jį 107 Eur. Turėti savo asmeninį inventorių apsimoka.

** sustabdant lankymą grąžinama pusė nepanaudotos sumos. PVZ – metų mokestis 360 eur sumokamas 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2021 m. birželio mėn. 30 d. (10 mėnesių), tačiau nuo 2021 m sausio mėn. (dar likę 6 mėn.) nusprendžiama netęsti veiklos, tai grąžinama suma yra 360/10*6/2= 108 eur.  

Į akademiją yra kviečiami visi norintys susipažinti su fechtavimo sportu ir ugdyti čempionišką charakterį