16 Views

Vilniaus mieste 2024 m. liepos mėnesį prasidės naujas projektas „Judėkime kartu!“, kuris skirtas prisidėti prie nutukimo rizikos mažinimo ir fizinio aktyvumo veiklų įvairovės didinimo. Penkių mėnesių trukmės projekto tikslas – “prisidedant prie nutukimo rizikų mažinimo ir fizinio aktyvumo veiklų įvairovės didinimo Vilniaus mieste, per 5 mėnesius supažindinti 50 asmenų su aktyvaus laisvalaikio nauda nuotolinio praktinio seminaro metu ir gerinti 24 asmenų, šeimos narių, gebėjimą bendradarbiauti kartu siekiant bendro tikslo užsiimant sportine veikla”.

Projekto laukiami rezultatai ir finansavimo dydis

Įgyvendinus projektą numatyta pasiekti šiuos rezultatus:

  1. Suorganizuotas 1 informacinis seminaras 50 asmenų grupei;
  2. Parengta elektroniniu būdu pasiekiama seminaro medžiaga – rekomenduojamų pratimų rinkinys/atmintinė;
  3. Suorganizuota 30 fizinio aktyvumo užsiėmimai. Į fizinio aktyvumo užsiėmimus, trunkančius 3 mėnesius, įtraukti 24 asmenys;
  4. Atlikta 24 apklausų (prieš ir po) patikrinti fizinio raštingumo žinių pokyčius;
  5. Vaikai/jaunimas (50 asmenų) iš Vilniaus miesto įgis sporto, sveikos mitybos žinių; Suvoks fizinio aktyvumo,sveikos mitybos svarbą sveikatai, psichoemocinei būsenai;
  6. Vaikai/jaunimas (50 asmenų) suvoks sveikos gyvensenos svarbą, atsitrauks nuo žalingų įpročių, taps motyvuoti gyventi sveikiau ir dalyvauti sportiniuose užsiėmimuose;
  7. Pritaikius įgytas žinias bus sumažinama nutukimo rizika, padidinama aktyvaus laisvalaikio formų įvairovė Vilniaus mieste. Padidėjęs fizinis pajėgumas, lankstumas, ištvermė, raumenų jėga, greitis, koordinacija;
  8. Pasyvus laisvalaikis taps fiziškai aktyviu užimtumu, sumažės sėdėjimo laikas;
  9. Suformuotas 24 asmenų fizinio aktyvumo įprotis.

Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimui skirta 5742 eur. Kitą dalį prideda Fechtavimo akademija iš savo biudžeto. Finansavimas bus panaudotas seminarų organizavimui, informacijos sklaidai, reikalingų priemonių įsigijimui ir kitoms projektui būtinoms išlaidoms padengti.

Projektas „Judėkime kartu!“ yra svarbus žingsnis siekiant didesnio fizinio aktyvumo ir bendradarbiavimo skatinimo mieste. Tikimės, kad šis projektas ne tik paskatins gyventojus būti fiziškai aktyvesniems, bet ir suvienys bendruomenę siekiant bendrų tikslų.

Į akademiją yra kviečiami visi norintys susipažinti su fechtavimo sportu ir ugdyti čempionišką charakterį